Vid en pressträff nu på morgonen presenterade Resemagasinet Vagabond “Resebarometern”, Sveriges enda oberoende undersökning av svenskarnas resvanor. Resebarometern görs i samarbete med försäkringsbolaget Europeiska ERV. I rapporten kan man läsa om hur svenskarna valde att turista (semesterresor) utomlands oavsett transportsätt, resebolag och bokningsmetod.

3541 personer över 18 år har tillfrågats i en enkät, av dessa fullföljde 2041 personer undersökningen. 1965 av dessa hade åkt utomlands på semester.

För första gången på tio år har utlandsresandet minskat, både för nära och långväga resmål. Av de resor som gjort är Spanien fortfarande ohotat som förstaval när det gäller semesterresor (med minst en övernattning). Thailand minskar betydligt, ett resmål som hade 427 000 svenska resenärer 2009 besöktes under förra året endast av 190 000. Hur detta kommer sig kan bero på klimathotet – eller bara det faktum att många som varit där har sökt sig till andra resmål. Trots detta är Thailand störst av de utomeuropeiska resmålen, efter USA.

Resebarometern visar att resandet förmodligen kommer att fortsätta minska i även under 2019 år. 35 procent av de tillfrågade i enkäten säger att de kommer dra ner ytterligare på sitt utlandsresande.

”Var fjärde har svarat att de ska flyga mindre. Lika många säger att de i år ska semestra i Sverige.”

Man kan spekulera om vad som påverkar vårt resande, och här tycks flera faktorer spela in, även om de inte är samma som för tio eller tjugo år sedan. I enkäten säger hela 64 procent att de minskat sitt resande på grund av mediernas rapportering om flygets negativa miljöpåverkan. Valutakurserna kan också påverka, eftersom den svenska kronan är svag. Dessutom var sommaren 2018 rekordvarm och lockade många att stanna hemma.

”Det är första gången i modern tid som vi kunnat mäta en minskning av resandet på grund av andra faktorer än allmänt ekonomiskt konjunkturläge, krig och politiska oroligheter. Hänsyn till miljö och klimat har aldrig tidigare visat sig i helårsstatistiken.”

Intressant läsning i hela rapporten som du kan läsa hos Resemagasinet Vagabond.