Triggervarning

Inom psykologin beskriver termen ”trigger” fenomen som utlöser en viss känsloreaktion eller ett visst reaktionsmönster. Den kan vara negativ, som vid fobier, där en företeelse kan utlösa ångest och panikreaktioner – men också positiv. Inom idrottspsykologin använder man triggers för att lära kroppen och sinnet koppla ihop ett visst rörelsemönster eller ord med fokus och avspänning….

Fortsätt läsa